Localitati Vrancea
Vrancea
Cautari Frecvente
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
City break

Informatii Vrancea

Informaţii generale

Aşezare
În partea central-estică a României, la exteriorul Curburii Carpaţilor, în bazinul râului Putna.

Vecini
La nord: Judeţul Bacău, la est: Judeţul Galaţi, la nord-est: Judeţul Vaslui, la sud-est: Judeţul Brăila, la sud-vest: Judeţul Buzău, la vest: Judeţul Covasna.

Suprafaţă
4.857 km2 (respectiv 2% din teritoriul ţării).

Populaţie
390.000 locuitori.

Oraşe
Focşani, reşedinţă de judeţ, cu 100.000 locuitori, la poalele dealurilor subcarpatice, într-o regiune joasă de câmpie, pe malurile râului Milcov. Alte oraşe: Adjud, Mărăşeşti, Odobeşti, Panciu.

Relieful
Este variat, de o mare diversitate, dispunându-se în trei trepte de la est la vest (Munţii Vrancei, cu vf. Goru, de 1.785 m, din roci sedimentare, Dealurile subcarpatice de curbură - Măgura Odobeştilor, de 1.001 m, Depresiuni subcarpatice - Vrancea, extinsă, cu terase larg dezvoltate, Depresiuni intracolinare, Câmpia şi lunca Siretului inferior).

Clima
Este temperat continentală, de câmpie, de deal şi de munte, cu precipitaţii neuniforme, cu vânturi dominante din din nord şi nord-vest, sau vânturi de munte-vale, cu inversiuni de temperatură în depresiunea Vrancei, şi efecte de fohn, pe pantele estice.

Cursurile de apă
Reprezentate de râurile Zăbrăuţi, Şuşiţa, Putna (cu Zăbala), Râmnicul, Milcovul, Siretul.

Obiective turistice

Munţi
Munţii Vrancei (cu vf. Goru, de 1.785 m), formează curbura Carpaţilor, fiind caracterizaţi prin culmi prelungi (uşor accesibile), dar şi prin văi prăpăstioase, cu aspect de canioane, aproape veşnic umbrite.

Rezervaţii şi monumente ale naturii
„Focul Viu“ (Andrieşu de Jos), rezervaţie geologică pe cursul superior al râului Milcov, ce constă în emanaţii de gaze naturale, care ţâşnesc prin crăpăturile scoarţei terestre şi apoi se aprind spontan, formând flăcări de 30 - 50 cm înălţime (ziua se observă mai greu). Pădurea Dalhăuţi (la 15 km de Focşani), rezervaţie ce include copaci de dimensiuni şi vârste apeciabile: fag, gorun, frasin. Pădurea Cenaru la Andrieşul de Jos, rezervaţie forestieră ce adăposteşte exemplare gigantice de fag, brad şi tisa. Rezervaţia Reghiu Scruntaru (la 32 km de Focşani), rezervaţie complexă, cu unele porţiuni ce au aspectul unei cetăţi medievale în ruină, impresionează prin numeroasele cascade, dar şi prin bogăţia floristică şi peisajul deosebit de frumos.

Vestigii istorice
Urmele cetăţii Crăciuna (lângă Focşani), cetate muntenească, (sec. XIII - XV, în 1489), pe care Ştefan cel Mare a fortificat-o pentru a asigura un avanpost în calea incursiunilor turceşti.

Edificii religioase
Mănăstirea Soveja (la 80 km de Focşani), zidită de Matei Basarab în 1645. Aici a fost surghiunit (în 1846) scriitorul Alecu Russo, unde a decoperit şi a cules cunoscuta balada „Mioriţa”. Mănăstirea Mera (la 25 km de Focşani), ctitorită în 1705 de familia Cantemir (renumiţi cărturari şi patrioţi). Se asemăna mult cu biserici domneşti din Moldova. Mănăstirea Vizantea (la 41 km de Focşani), ctitorie a domitorului Ieremia Movilă (1565 - 1606). Biserica „Naşterii Maicii Domnului” din Focşani, ridicată în 1661 de domnitorul Ţării Româneşti, Grigore Ghica. Alte edificii religioase: Schitul Dalhăuţi (1464), monument istoric, Mănăstirea Recea de la Cândeşti (1685 - 1692), „Biserica „Precista” din Focşani, ridicată de Nicolae Mavrocordat (1709 - 1716).

Edificii culturale
Muzeul Unirii din Focşani, sunt prezentate numeroase documente care atestă faptul că oraşul Focşani a fost un important centru al mişcării unioniste. De asemenea, cuprinde un interesant mobilier de epocă şi obiecte ce au aparţinut familiei domnitorului Cuza. Casa memorială „Moş Ioan Roată” de la Câmpuri (la 60 km de Focşani), reînvie amintirea ţăranului deputat în Adunarea ad hoc a Moldovei. Moş Ioan Roată a pus în lumină voinţa puternică a ţăranilor români de a înlătura toate piedicile ce stăteau în calea Unirii Principatelor din 1859. Casa memorială „Alexandu Vlahuţă” de la Dragosloveni (la 15 km de Focşani), prezintă mobilier, tablouri, documente legate de activitatea scriitorului. Casa memorială „Duiliu Zamfirescu” din Focşani, casă a copilăriei scriitorului, în care a trăit între 1858 - 1922. Muzeul satului de la Petreşti (la 7 km de Focşani), cuprinde exponate din „Ţara Vrancei“, şi este una dintre cele mai interesante zone etnografice din România.

Monumente şi statui
Mausoleul eroilor de la Mărăşeşti (la 20 km de Focşani, pe E 85), loc renumit prin faptul că aici s-au dat cele mai grele bătălii, de pe teritoriul ţării noastre, ale primului război mondial. Eroismul armatei române din vara lui 1917 a decis soarta acestui război. Comentând luptele de la Mărăşeşti, ziarul englezesc „Times“ scria: „Această înfrângere este lovitura cea mai importantă pe care au primit-o germanii în orientul european. Românii au luptat cu o tenacitate extraordinară...“ În mausoleul de aici (replică a monumentului de la Adamclisi) se află osemintele celor jertfiţi în anul 197, mormântul generalului Eremia Grigorescu şi un mic muzeu militar. Mausoleul eroilor de la Mărăşti (la 66 km de Focşani), şi aici s-au dat lupte grele şi îndelungate în iulie 1917. Mausoleul perpetuează amintirea miilor de eroi anonimi care şi-au pierdut viaţa aici. Obeliscul Unirii de la Focşani, cu o înălţime de 20 m, monumentul înfăţişează 85 de personaje din istoricul act al Unirii din 1859, fiind realizat de un colectiv compus de sculptorul Ion Jalea.

Etnografie

În „Ţara Vrancei“, zonă folclorică şi etnografică deosebit de interesantă şi originală, se mai pastrează şi astăzi meşteşuguri tradiţionale, cum ar fi: prelucrarea artistică a lemnului (Bârseşti, Mera), ţesutul obiectelor pentru împodobirea interiorului, olăritul (Ireşti), confecţionarea portului popular şi mai ales a ineditelor măşti populare. Turiştii aflaţi pe aceste meleaguri sunt atraşi de specificul modului de viaţă a vrâncenilor (reflectat în ocupaţiile şi obiceiurile lor), de frumoasele sărbători populare.
Cauta in Vrancea
Bilete avion  • Bilete low cost
Atractii si zone de interes
Hoteluri
Hotel Vrancea
Pensiuni
Pensiunea Ovidiu
Pensiunea Atlas
Farmacii
Farmopan S.R.L.
Panmedica S.R.L.
Andreeafarm S.R.L.
Efedra S.R.L.
Farmacia Iris S.R.L.
Malvira Farm S.R.L.
Novofarm S.R.L.
Invatamant
Centrul Scolar Elena Doamna
Scoala cu clasele I-VIII Alexandru Vlahuta
Scoala cu clasele I-VIII Anghel Saligny
Scoala cu clasele I-VIII Nr. 1
Scoala cu clasele I-VIII Adjudu Vechi
Scoala cu clasele I-VIII Mihail Armeanca
Scoala cu clasele I-VIII Nr. 1
Banci
Banca Comerciala Romana
Casa de Economii si Consemnatiuni
Casa de Economii si Consemnatiuni
Focsani Sud
Focsani Centru
Focsani Gara
Focsani Bahne
Muzee
Muzeul Vrancei
Muzeul Orasenesc Adjud
Mausoleul Marasesti
Benzinarii
Lukoil
Petrom
Spitale
Spitalul Orasenesc Panciu
Spitalul Municipal Adjud
Spitalul Orasenesc Marasesti
Spital-ambulator De Specialitate

Ghid
Informaţii generale

Aşezare
În partea central-estică a României, la exteriorul Curburii Carpaţilor, în bazinul râului Putna.

Vecini
La nord: Judeţul Bacău, la est: Judeţul Galaţi, la nord-est: Judeţul Vaslui, la sud-est: Judeţul Brăila, la sud-vest: Judeţul Buzău, la vest: Judeţul Covasna.

Suprafaţă
4.857 km2 (respectiv 2% din teritoriul ţării).

Populaţie
390.000 locuitori.

Oraşe
Focşani, reşedinţă de judeţ, cu 100.000 locuitori, la poalele dealurilor subcarpatice, într-o regiune joasă de câmpie, pe malurile râului Milcov. Alte oraşe: Adjud, Mărăşeşti, Odobeşti, Pa.. citeste mai mult